Soukromá psychologická praxe, Erbenova 270/2, Olomouc

Terapo Olomouc / psychologické poradenství

ÚVOD

O NÁS

NAŠE POMOC

PSYCHOTERAPIE

COGMED

CENÍK

KONTAKTY

Terapo Olomouc / psychologické poradenství / cogmed


/ Cogmed


Cogmed trénink pracovní paměti (www.cogmed.com ) - je počítačový program pomáhající dětem, adolescentům i dospělým k trvalému zlepšení pozornosti. Toho je dosaženo pomocí trénování kapacity pracovní paměti. Pracovní paměť lze trénovat.
 

Poradenství pro děti s poruchami pozornosti (tzn. syndrom ADHD)

Děti a dospělí s hyperkinetickým syndromem, diagnostikovaní jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - hyperaktivita s poruchou pozornosti) jsou jednou ze základních indikací pro trénink pracovní paměti.
Tyto děti i dospělí jsou biologicky odlišní v činnostech tzv. čelních mozkových laloků od běžné populace. U ADHD je prokázáno, že centrálním deficitem je pracovní paměť.
 

Dalšími indikacemi pro využití COGMEDu jsou:

Osoby s poruchami učení
Osoby po úrazech mozku či mozkových příhodách
Dospělí zažívající pocit přehlcení informacemi
Osoby seniorského věku pro oddálení přirozených efektů stárnutí
 

Kompletní trénink zahrnuje:

První sezení
Pět týdnů tréninku s týdenními telefonickými konzultacemi trenéra
Shrnující sezení
Přešetření po 6 měsících
Přístup na tréninkový web Cogmedu
12 měsíční kondiční trénink
 

Počítačový trénink pracovní paměti probíhá doma za použití domácího počítače, není potřeba osobních návštěv v ordinaci. Trenér, uživatel i jeho rodiče mají okamžité informace o průběhu tréninku pomocí internetu.

Program se neustále přizpůsobuje výkonu uživatele. Tím je dosaženo maximálního efektu tréninku. Uživatel nemůže být při tréninku přetížen nebo naopak odrazen opakovanými neúspěchy.

Trénink je rozložen na 25 sezení po 30 - 40 minutách odtrénovaných během 5 týdnů. Poté následuje nutný odpočinek, po němž může uživatel dále trénovat po celý rok kondiční verzi programu.

Každý uživatel má svého trenéra Cogmedu, který vede jeho trénink, sleduje výsledky, podporuje a motivuje ho.

Uživatel se svou rodinou a ve spolupráci s trenérem si předem sestaví individuální harmonogram tréninku. Cogmed umožňuje široké možnostmi přizpůsobení individuálním potřebám uživatele.

Tréninkový web Cogmedu umožňuje uživatelům průběžně sledovat výsledky a vývoj jejich tréninku.

Kondičním tréninkem Cogmedu si uživatel svou dosaženou kapacitu dále zdokonalí a potvrdí si, že dosažené výsledky přetrvávají i po delší době.

 

Cogmed trénink pracovní paměti je k dispozici ve třech verzích pro tři věkové skupiny.
 

Cogmed JM - Předškolní věk

Mladší děti používají pracovní paměť v mnoha oblastech, například k soustředění se, k uposlechnutí pokynů a k tomu, aby dokázali u nějaké činnosti zůstat a dokončit jednotlivé aktivity po sobě. Tato verze má formu hry, u níž dítě nepotřebuje znát ani číslice, ani písmena. Pracovní paměť je velmi významným ukazatelem pro budoucí školní úspěšnost dítěte.
 

Cogmed RM - Školní věk

Pracovní paměť je zásadní u dětí a dospívajících jak ve škole, tak ve společnosti přátel a rodiny. Čtení, řešení matematických úkolů, plánování i udržení myšlenek při konverzaci, to vše závisí na pracovní paměti. Trénink pracovní paměti u školních dětí je ve světě nejrozšířenější. www.youtube.com
 

Cogmed QM - Dospělí

U dospělých je pracovní paměť zásadní při plánování, soustředění se a odolávání rušivým podnětům. Tato verze je ověřena i u lidí po traumatickém poranění mozku a u starších lidí. www.youtube.com
 

Zpracováno z internetové prezentace
Centra duševního zdraví Jeseník
akreditované pracoviště Cogmed
www.cdzjesenik.cz
 

 

 

 

 

 

 

 úvod / o nás / naše pomoc / psychoterapie / cogmed / ceník / kontakty                    / nahoru

 

Terapo Olomouc / psychologické poradenství

TERAPO Olomouc
Soukromá psychologická praxe
Poradenství a psychoterapie
Mgr. Edmund Wittmann; Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.
Erbenova 270/2, Olomouc, (ordinace: út + pá)
+420 777 953 810, info@terapo-olomouc.cz
www.terapo-olomouc.cz